DE FAMILIE AMELROOY


of Ammelrooij of Amersoij of Ammersoye of Ammerroeyen of Van Amerzoyen ?
De van Amelroy's ontlenen hun naam aan de heerlijkheid Ammerzoden, waar ze nog in de XVe eeuw in de schepenbanken zaten. Reeds in de XIVe eeuw komen zij te 's-Hertogenbosch voor, waar zij hun grafzerk in de kerk der Predikheren hadden. Een eeuw later ontmoet men hen tevens te Sint Oedenrode, Engelen, Vlijmen, Waalwijk en Sprang. De oudst bekende tak is die van Dirk van Amelroy geboren omstreeks 1455. (uit: "De Vlijmense-Nieuwkuykse van Amelroy's en hun recht op de stichtingen van Hester van Grinsven").

De naam Van Ammelrooij is een verbastering van Van Amerzoyen. Wie van de drie er het eerst wasa, het dorp, het slot of het geslacht Amerzoyen blijft duister. Voor zover is na te gaan hebben de Van Amerzoyen's nooit op het kasteel gewoond. Het enige verband tussen slot en geslacht is de naam. Er bestaan diverse familiewapens op deze naam, maar voor zover bekend werd door de familie in deze genealogie er geen gevoerd.

Stamvader Jan van Amerzoyen van Besoyen had leengoederen van de Brabantse hertog. Aanvankelijk was een leen een onroerend goed, verkregen als dank voor bewezen (militaire, agrarische etc) diensten. Later had een leenman het recht op het gebruik van de grond, maar was hij verplicht diensten te verrichten of geld te betalen.

Jan van Amerzoyen van Besoyen //
vermeld 1374-1407 -19/02/1428 // ?
Jan krijgt in elk geval vijf kinderen. Zijn vierde zoon is Gielis Jan Clauszoen

Gielis Jan Clauszoen van Amerzoyen (Amelroden) // Lysbeth Jan Gerits
vermeld 1415-1455 -15/04/1463 // ?
Gielis Jan krijgt in elk geval vier zoons. Zijn eerste zoon is Jan (Gielisz.)

Jan (Gielisz.)van Ammerroeyen // ?
vermeld 1446 -1481 // ?
Jan krijgt 7 kinderen. Het tweede kind is Gielis Janzoen

Gielis Janszoen van Ammerroeyen of Amerzoyen // Lucia Ariaen Jans (Syken) (Vos?)
vermeld 1475-1514 -25/06/1525 // ?- 1530/31
Gielis krijgt 6 kinderen. Het vijfde kind is Jan Gielisz. de jonge

Jan Gielisz. de jonge van Ammerroeyen //1. Lijsken Dircxs 2. Mariken Goeyaert Goeyaertsdr de oude 3. Katherijna Henrix van den Hoeck
1503-1541 vermeld -07/10/1543// 1. - 1508 2. -1515 3. ?
Dierick krijgt in totaal 11 kinderen. Het tweede kind uit zijn eerste huwelijk is Gielis Jan.

Gielis Jan Gielisz. van Ammerroeyen //
1543-1557 vermeld -10/12/1558//
Gielis krijgt in totaal 4 kinderen. Het tweede kind is Peter.

Peter (Gielis Jan Gielisz.) van Ammerroeyen //
1558-1601 vermeld //
Willem krijgt in totaal 6 kinderen. Uit het tweede huwelijk wordt Frans Willems als vierde kind voor Willem en tweede kind voor Henrickske geboren.

Willem Pieters van Ammer(s)oyen //1. Peterken Jans 2. Henrickske Willems 3. Adriaentken Ariaens
?-26/01/1614 // ?
Peter krijgt stellig twee zoons en waarschijnlijk ook nog twee dochters. De eerste zoon is Willem Pieters

Frans Willems van Ammelrooy/van Ameroyen //Dingena Rommen
?-23/04/1657 // 1.?-1678
Ze krijgen 6 kinderen. Cornelis Fransen is hun vijfde kind.

Cornelis Fransen van Ammelrooy/van Ameroyen //1. Anneken Wouters 2. Jenneken Adriaens van Laerhoven
10/12/1634-? // 1.?-1678
Ze krijgen 10 kinderen. Frans Cornelisz. is hun eerste kind.

Fransz Cornelisz. van Ammelrooy/van Ameroyen //Willemijntje Matthijsen
1666-? // ?-?
Ze krijgen 10 kinderen. Cornelis is hun eerste kind.

Cornelis van Ammelroy //Johanna Haverhals
24/07/1687-? // 1716-? // ?
Het zesde kind van Cornelis en Johanna is Barend.

Barent van Amelrooy //1. Pieternella van der Linden 2. Metta Snoeks
17/11/1726-6/09/1800 //1. 2/05/1726-1770 2.
Barent is het zesde kind van Cornelis en Johanna

Jan van Ammerooy // 1. Johanna (Anne) Wagenaar 2. Willemijntje Kaarsgaren
6/12/1775 -24/08/1832 //1. x-05/02/1805 2. ?
Jan is het elfde kind van Barent, maar het eerste kind van Barent en Metta

Barend van Ammelrooij // Margaretha (Grietje) Jongkind
28/08/1800- 6/03/1854 // 14/03/1802-
barend is het 6e kind van Jan en Johanna

Pieter van Amelrooy // Jantje van Munster
13/12/1829-30/06/1890 // 16 of 17/01/1829-21/12/1899
Pieter is het derde kind van Barend en Margaretha

Margaretha //Willem Bernardus van Norden
14/02/1855 - 16/11/1919 // 04/02/1853 -14/10/1923

Pieter // Mijntje
06/03/1857 - //

Jantje // Wilhelmus Johannus (Willem) Schouten
29/03/1859 -8/01/1897 // x-x

Barend // 1. Francina van Dijk 2. Aagje Pel
08/01/1861 -x // 1. x-x 2. x-x

Johannes Abraham
01/09/1862-x

Anna Elisabeth // Leendert de Maaker
10/12/1866 -x // x-x

Johannes // Cornelia Otte
27/08/1868 -26/08/1926 // 24/12/1886-?/01/1978

Johanna Wilhelmina (Anna)
01/07/1871-13/02/1942
9 kinderenPieter // Catharina Jacoba Pleune
13/02/1897-19/09/1977 // 4/09/1899-
zij krijgen 1 dochter die jong sterftJohannes Abraham (Jan)// P.C. Arts
05/11/1910-09/03/1942

Nicolaas Pieter (Nico) // Wil Dijkstra
27/04/1911- // ?/?/1917-

Pieter Cornelis (Piet)
07/08/1915-11/03/1942

Johanna Wilhelmina (Ank) // Johannes Antonius (Jo) Graven
16/01/1921Anneke

Willem Jan
1949

Machteld
1945


Jon
1954

Lia
1956