van Zaanen - Holijsloot
Zie ook: www.vanzaanen.net

I Dirk van Sanen. Huwde N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt II.
2. Geertje Dirks van Sanen, jd van Holijsloot. Huwde Durgerdam 27-5-1725, Claas Vlaming, wednr van Durgerdam.
- Zijbrig Vlaming, ged. Durgerdam 10-2-1726, (begraven Durgerdam 3-3-1726).
- Jannitje Vlaming, ged. Durgerdam 22-6-1727.

II Teunis Dirks van Sanen, jm van Durgerdam. Huwde Durgerdam 14-5-1724, Grietje Cornelis Staats/Staads, jd van Durgerdam.

Uit dit huwelijk:
1. Albert van Sanen, gedoopt Durgerdam 17-3-1726,
2. Bregje van Sanen, gedoopt Durgerdam 7-9-1727,
('t kind van Teunis van Sanen en Grietje Staats, begraven Durgerdam 29-3-1728).
3. Dirk van Sanen, gedoopt Durgerdam 7-5-1730,
4. Kornelis, volgt III.
5. Jannitje van Saanen, gedoopt Durgerdam 8-10-1741,
Huwde Monnickendam 8-5-1768, Jan Gerritsz Smit van Wesel jm won. Monnickendam en
Jannetje Teunis van Saanen jd won. aan de Poelemolens.
(kinderen tussen 1734-1741 geboren Holijsloot!!)

III Kornelis Teunisze van Zaanen, gedoopt Durgerdam 12-9-1734, overleden < 10-1821 (Holij- sloot 7-1799). Huwde Holijsloot 16-12-1764, Jannetje Teekis, uyt Vriesland (Lippenhuizen?), overleden < 10-1821.
Jannetje Teekes met attestatie ingekoomen van Monnickendam < 22 augustus 1757.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt IV.

IV Teunis van Saanen/van Zaanen, gedoopt Holijsloot 6-12-1767/68, melkverkoper/1814-1821, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 4-10-1821. Huwde I. Holijsloot! 23-6-1794!/Ransdorp 8-6- 1793, Jannetje Mulder, overleden (Holijsloot) oct. 1795. II. Huwde Holijsloot 14-5-1797, Griet- je Willems Booij, gedoopt Broek in Waterland 17-11-1771, overleden Holijsloot 16-3-1840, dochter van Willem Booij en Trijntje Gerrits Middelbeek.

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis van Zanen, geboren/gedoopt Holijsloot 17/23-8-1795, overleden < 5-1799 (Holij-sloot oct. 1795).

Uit het tweede huwelijk:
2. Trijntje van Zanen, geboren/gedoopt Holijsloot 30-12-1797/1-1-1798, overleden Zunderdorp gem. Nieuwendam 2-9-1867. Huwde Monnickendam 14-1-1827/1, Jakob van Zalingen, ge- boren/gedoopt Monnickendam 19/23-2-1806, landman/1827, watermolenaar/1867, overleden
> 9-1867, zoon van Pieter van Zalingen en Lijsbet Kelderman.
3. Cornelis, volgt Va.
4. Jannetje van Zaanen, geboren/gedoopt Holijsloot 5/13-9-1801, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 22-4-1819. ongehuwd.
5. Willem van Zaanen, geboren/gedoopt Holijsloot 31-5/1-6-1806!, overleden < 3-1810 (Holij-sloot 1-12-1808!).
6. Willem, volgt Vb.
7. Stijntje van Saanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp10-5-1814, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 5-6-1897. Huwde Ransdorp 24-5-1835/5, Simon Fockens, geboren/gedoopt Rans-dorp 2/6-9-1807, melkverkoper/1835, arbeider/1869, werkman/1888, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 25-11-1888, zoon van Johannes Gesner Fockens en Grietje Simons Engels.

Va Cornelis van Zaanen, geboren/gedoopt Holijsloot 29-5/2-6-1799, landman/1828-1838, veehou- der/1848, visscher/1865-1871, arbeider/1846-1871, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 19-1- 1890. Huwde Ransdorp 19-11-1828/10, Jacobje Scherpenzeel, gedoopt Elburg 26-11-1807!, overleden Holijsloot 9-3-1887, dochter van Jan Jansen Scherpenzeel en Petertje Hendriks.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt VIa.
2. Pietertje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 16-5-1830, overleden Zunderdorp gem. Nieuwendam 1-4-1871. Huwde Nieuwendam 11-8-1853/10, Jan Vlieger, geboren Zun-derdorp gem. Nieuwendam 27-9-1825, werkman/1853-1871, veehouder/1901, overleden Nieuwendam 15-4-1901, zoon van Abel Vlieger en Eegje Schut.
3. Jan, volgt VIb.
4. Cornelis, volgt VIc.
5. Grietje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 1-10-1838, overleden > 12-1910?. Huwde I. Ransdorp 6-5-1866/3, Cornelis Janszoon Zijp, geboren Holijsloot 30-12-1826, landman/1865-1866, overleden Ransdorp 4-8-1871, zoon van Jan Corneliszoon Zijp en Jannetje Brouwer. II. Ransdorp 10-10-1872/14, Jacob Zijp, geboren Holijsloot 31-9-1835, landman/1872-1878, werkman/1897, overleden Ransdorp 4-12-1910, zoon van Jan Cornelis-zoon Zijp en Jannetje Brouwer.
6. Evert, volgt VId.
7. Jannetje van Saanen/van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 13-4-1846, overleden Amsterdam 21-3-1936. Huwde Ransdorp 18-4-1869/2, Johannes Fockens, geboren Holij-sloot 8-3-1837, boereknegt/1869, boerenarbeider/1878, overleden Amsterdam 6-10-1924, zoon van Simon Fockens en Stijntje van Zaane (IV-7).
8. Willem van Saanen/van Zanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 10-10-1850, overleden Watergraafsmeer 12-3-1895.

Vb Willem van Zaanen/van Zanen, geboren/gedoopt Holijsloot 4/12-3-1810, landman/1834-1836, melkverkoper/1838-1842, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 3-9-1843. Huwde Ransdorp 23- 3-1834/1, Ebbertje/Egbertje Zijp, geboren bij Holijsloot 24-5-1812, overleden Holijsloot 6-12- 1843, dochter Jan Janse Zijp en Jannetje Posch.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt VIIa.
2. Jan van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 9-1-1834, overleden Broek in Waterland 14-1-1867. ongehuwd.
3. Grietje van Zaanen, geboren Ransdorp 20-2-1836, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 20-3-1836.
4. Grietje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 24-2-1838, overleden Broek in Waterland
1-1-1906. Huwde Broek in Waterland 12-8-1860/16, Klaas Ploeger, geboren Uitdam gem.
Broek in Waterland 25-10-1836, arbeider/1860, werkman/1906, dijkwerker/1917, overleden
Broek in Waterland 18-4-1917, zoon van Klaas Ploeger en Antje Ossebaar.
5. Jannetje van Zanen, geboren Broekermeer? gem. Landsmeer 21-10-1839, dienstbode/1855, overleden in de Purmer gem. Ilpendam 30-11-1855.
6. Willem, volgt VIIb.
7. Cornelis, volgt VIIc.

VIa Teunis van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 25-11-1828, visscher/1850-1871, overle- den Holijsloot gem. Ransdorp 12-7-1871. Huwde Ransdorp 16-5-1850/3, Grietje Swart, gebo- ren Durgerdam gem. Ransdorp 8-4-1825, overleden Ransdorp 10-10-1905, dochter van Hendrik Willemse Swart en Aaltje Kleijn.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIIIa.
2. Hendrik, volgt VIIIb.
3. Jan, volgt VIIIc.
4. Aaltje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 19-2-1860, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 11-10-1860.
5. Pieter van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 2-9-1861, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 7-10-1861.
6. Pieter, volgt VIIId.
7. Jacob, volgt VIIIe.
8. Aaltje van Saanen/Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 12-7-1866, overleden Holij-sloot gem. Ransdorp 25-7-1866.
9. Aaltje van Saanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 30-7-1867, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 27-8-1867.

VIb Jan van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 21-10-1832, visser/1866-1871, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 5-6-1871. Huwde Ransdorp 25-6-1865/8, Grietje Slot, geboren Mon- nickendam 18-2-1834, overleden Durgerdam 24-7-1888, dochter van Dirk Hoogeboom Slot en Neeltje van der Gragt.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 27-3-1866, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 29-3-1866. 2. Jaapje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 11-7-1867, overleden. Huwde Monnickendam 16-3-1890/2, Gerardus ook Gerrit Bloem, geboren Monnickendam 7-4-1849, tuinman/1890-1898, overleden, zoon van Jacob Bloem en Hillegon-da Wilhelmina Porton. woont 1898 Monnickendam.
3. Dirk van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 25-10-1867, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 18-2-1869.
4. Jan, volgt IX.

VIc Cornelis van Zaanen, geboren Ransdorp 23-3-1835, visscher/1865-1867, vischkoopersknecht/ 1869, overleden Amsterdam 30-6-1924. Huwde Ransdorp 17-12-1865/13, Trijntje Bierenbrood- spot, geboren Wormer 16-8-1841, overleden Watergraafsmeer?? ca. 1869 < 6-1924, dochter van Klaas Bierenbroodspot en Grietje Bruijn.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis van Zaanen, geboren Watergraafsmeer 16-8-1867,
2. Grietje van Zaanen, geboren Watergraafsmeer 25-12-1869, overleden > 10-1920.
woont 1920 Amsterdam
? Uit een relatie:
Cornelis van Zaanen, geboren Amsterdam 22-12-1895, werkman/1920, overleden
. Huwde Amsterdam 20-10-1920/916, Johanna Cornelia Maria Blase, geboren Amsterdam 5- 6-1894, overleden, dochter van Johan Gerrit Blase en Cornelia Maria Hasebos. Willem Wolfswinkel is zwager van Cornelis van Zaanen, geb. 1899, werkman/1920 Catharina Johanna van Zaanen, geboren Watergraafsmeer 28-11-1896,. Huwde Amsterdam 10-9-1919/813, Jacobus Johannes Geukens, geboren Amsterdam 30-3-1892, werkman/1919, overleden, zoon van Johannes Hendricus Geukens en Johanna Stadtman.
Gerrit van Zaanen, geboren Amsterdam 6-10-1897,
Trijn van Zaanen, geboren Amsterdam 20-4-1899,
Willem van Zaanen, geboren Amsterdam 30-4-1900,
Jan van Zaanen, geboren Amsterdam 10-10-1901,

VId Evert van Saanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 26-8-1841, visscher/1871-1872+1910- 1911, vischhandelaar/1877, viskooper/1878, caféhouder/1895, overleden Ransdorp 15-1-1911. Huwde I. Watergraafsmeer 28-6-1871/2, Maria Susanna van der Pol, geboren Amsterdam 17-8- 1848, overleden Watergraafsmeer 7-10-1872, dochter van Alida van der Pol. II. Watergraafs- meer 2-3-1876/3, Johanna Geertruida Lamers, geboren Herwen gem. Herwen en Aerdt (Gld) 26-3-1833, overleden Ransdorp 19-11-1910, dochter van Jan Lamers en Elisabeth Warlé.

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Fredrik van Saanen, geboren Watergraafsmeer 6-10-1872, overleden Watergraafs- meer 9-10-1872.

Uit het tweede huwelijk:
2. Cornelis Frederik Johannes van Saanen, geboren Watergraafsmeer 2-1-1877, overleden Wa-tergraafsmeer 7-2-1877.

VIIa Teunis van Zanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 5-7-1831, watermolenaar/1862-1876, mo- lenaar/1867-1869, werkman/1884-1896, arbeider/1890-1895, overleden Amsterdam 23-8-1917. Huwde Broek in Waterland 1-9-1861/10, Dirkje Wals, geboren Landsmeer 6-7-1838, overleden Schellingwoude gem. Ransdorp 22-7-1905, dochter van Dirk Dirkszoon Wals en Wilmpje Koff- (er)man.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Xa.
2. Dirk, volgt Xb.
3. Jan van Zanen, geboren Zuiderwoude gem. Broek in Waterland 28-12-1864, overleden Landsmeer 31-5-1865.
4. Willempje van Zanen, geboren Broek in Waterland 3-8-1866, overleden Amsterdam 19-3-1927. Huwde Ransdorp 20-11-1890/11, Hendrik Cornelis IJanse, geboren Amsterdam 27-9- 1867, timmerman/1890, sergeant-timmerman bij marine/1896, overleden > 3-1927, zoon van Johannes Laurens IJanse en Mijntje Betje Roosa.
Hendrik Cornelis Yanse, gehuwd geweest met Willempje van Zanen, die (geb. 3 Aug. 1866, overl. 23 Maart 1927). Ouders zijn Laurens Jansz. Yanse ook wel Johannes Louwrens Yanse en Mijntje Betje Roosa.
Bron: Gens Nostra jaargang 37 blz. 343
5. Egbertje van Zanen, geboren Broek in Waterland 7-10-1867, overleden Amsterdam 7-10-1949. Huwde Amsterdam 10-7-1895/1744, Pieter Johan Wilhelm Martineau, geboren Am-sterdam 26-5-1867, schilder/1895, overleden Amsterdam 1-2-1942, zoon van Jean Pierre Martineau en Pietje Beekman.
6. Adrianus, volgt Xc.
7. Rinsje van Zanen, geboren Broek in Waterland 9-4-1873, overleden Broek in Waterland 10-6-1874.
8. Rinsje van Zanen, geboren Broek in Waterland 4-6-1876, overleden . Huwde Haarlem 24-2-1921/91, scheidde Haarlem 26-2-1924/25-3-1924, Mattheus Jacobus Caste-lijns, geboren 's-Hertogenbosch 1874, machine bankwerker/1921, overleden , zoon van Petrus Mathias Castelijns en Jacoba Bokken.

VIIb Willem van Saanen/van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 23-3-1841, arbeider/1866, watermolenaar/ 1868-1876, landman/1881-1892, overleden Broek in Waterland 8-2-1933. Huwde Broek in Waterland 4-2-1866/1, Trijntje Groot, geboren Zuiderwoude gem. Broek in Waterland 30-1-1840, overleden Broek in Waterland 1-12-1908, dochter van Jan Pieterz Groot en Pietertje Lodder.

Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XI.
2. Annaatje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 8-10-1868, overleden Broek in Wa-terland 28-2-1881. ongehuwd. 3. Pietertje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 8-1-1871, overleden Amsterdam 18-8-1923. Huwde Broek in Waterland 11-5-1892/5, Jacob Klijn/Kleijn, geboren Durgerdam 11-2-1869, visschersknecht/1892, visser/1893-1923, overleden Durgerdam?/Amsterdam? > 1923, zoon van Cornelis Jacobszoon Klijn en Maria Margaretha Marreboom.
4. Marijtje van Saanen/Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 7-6-1876, overleden Holij-sloot gem. Ransdorp 6-7-1876.

VIIc Cornelis van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 19-6-1842, landman/1867, molenaar/ 1870, watermolenaar/1873-1876, arbeider/1880, stoker/1884-1896, visser/1892, overleden Am- sterdam 15-10-1933. Huwde Nieuwendam 26-5-1867/6, Guurtje Gaaff, geboren Zunderdorp gem. Nieuwendam 22-9-1846, overleden Amsterdam 6-4-1922, dochter van Jan Gaaff en Zwaantje Fockens.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje van Zaanen, geboren Nieuwendam 2-9-1868, overleden > 1892. Huwde Ransdorp 2-5-1889/4, Jan Tromp, geboren Holijsloot 3-7-1860, landman/1889-1890, land-bouwer/1892, overleden , zoon van Jacob Tromp en Sijbreg Knip.
2. Zwaantje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 21-4-1870, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 25-8-1884. 3. Jannetje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 27-11-1873, overleden Amsterdam 30-12-1944. Huwde Ransdorp 30-4-1896/3, Gerrit Smit, geboren Broek in Waterland 3-2-1873, landman/1896, overleden > 12-1944, zoon van Tijs Smit en Hester Helmich.
4. Willem van Zaanen, geboren Broek in Waterland 30-10-1880, onderwijzer/1901, overleden Holijsloot gem. Ransdorp 26-11-1901. ongehuwd.
5. Fijtje van Zaanen/van Zanen, geboren Broek in Waterland 30-10-1880, overleden Broek in Waterland 18-12-1880.

VIIIa Cornelis van Saanen/van Sanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 8-10-1851, visscherman/ 1882-1898, overleden Ransdorp 28-9-1907. Huwde Ransdorp 3-12-1878/16, Hilligje Willem- sen, geboren Elst 2-3-1851, overleden Ransdorp 3-6-1906, dochter van Steven Willemsen en Gijsje Wijnveld. H.W. heeft oom Willem van Zaanen, geb. 1854, woont 1878 Watergraafsmeer.

Uit dit huwelijk:
1. Grietje van Saanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 21-6-1876, overleden Amsterdam 9-3-1923. Huwde I. Oostzaan 7-6-1894/12, Cornelis Meijn, geboren Oostzaan 21-3-1867, arbeider/1894, jager/1908, overleden < 5-1917, zoon van Simon Meijn en Antje Hoeve. II. Amsterdam 9-5-1917/317, Jan Barends de Ruiter, geboren Den Helder 15-9-1881, machinist/1917, machine-bankwerker/1936, overleden Amsterdam 1-11-1936, zoon van Jan Barends de Ruiter en Maria de Vree.
2. Geesje van Saanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 15-9-1879, overleden . Huwde Ransdorp 23-6-1898, Jacob Beets, geboren Broek in Waterland 22-3-1874, vis-scher/1898-1908, overleden , zoon van Dirk Beets en Neeltje Hetjes.
3. Teunis, volgt XII.

VIIIb Hendrik van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 22-11-1854, vissersknecht/1884, vis- scherman/1883-1896, werkman/1899-1922, landarbeider/1922, overleden Broek in Waterland 7- 3-1935. Huwde Ransdorp 17-4-1884/3, Maamke Lieuwen, geboren Terschelling 9-4-1860, overleden Broek in Waterland 21-11-1935, dochter van Johannes Gerrits Lieuwen en Maamke Pieters Cupido.

Uit dit huwelijk:
1. Grietje van Zaanen, geboren Diemen 9-3-1885, overleden Amsterdam? > 11-1922. Huwde 28-8-1905, Hendrik Rörik, geboren Amsterdam 18-8-1880, werkman/1912, vakbondsbestuurder/1920-1922, overleden Amsterdam 22-11-1922, zoon van Hendrikus Rörik en Josina Wilhelmina Beijlsmit. II. Amsterdam 18-10-1923/734, Stephanus Franciscus ten Kortenaar, geboren Amsterdam 7-2-1877, magzijnknecht/1923, overleden , zoon van Franciscus Stephanus ten Kortemaar en Grada Frederica Garritsen.
2. Johannes van Zaanen, geboren Watergraafsmeer 26-4-1887, overleden Watergraafsmeer 4-7-1887.
3. Johannes, volgt XIIIa.
4. Maria van Zaanen, geboren Watergraafsmeer 25-12-1889, overleden . Huwde Broek in Waterland 4-8-1910/10, Johannes Jacob Juist, geboren Amsterdam 12-12- 1884, electriciën/1910-1912, overleden , zoon van Jan Juist en Jeltje Brinxma/ Brinssema. Johannes Jacob Juist won. A'dam/1912
5. Aaltje van Zaanen, geboren Diemen 31-1-1891, overleden Amsterdam 19-5-1945. Huwde Amsterdam 7-9-1922/691, Arien Mastenbroek, geboren Amsterdam 26-8-1898, transport- arbeider/1922, melkhandelaar, bodedienst, overleden > 5-1945, zoon van Arien Mast- enbroek en Trijntje de Graaf.
6. Teunis, volgt XIIIb.
7. Cornelis, volgt XIIIc.
8. Hendrik, volgt XIIId.
9. Vrouwtje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 17-9-1899, overleden . Huw- de Amsterdam 27-10-1922/937, Hendrik Kastinus Moleman, geboren Bellingwolde 1895, broodbakker/1922, overleden , zoon van Hendrik Moleman en Hilke Renken.

VIIIc Jan van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 21-7-1857, boerenknecht/1884, visscher- man/1883-1888, arbeider/1888-1890, veehouder/1902, boerenarbeider/1916, overleden Broek in Waterland 28-2-1940. Huwde Broek in Waterland 16-5-1883/7, Anna Beunder, geboren Zui- derwoude gem. Broek in Waterland 28-12-1861, overleden > 2-1940, dochter van Pieter Beunder en Grietje Feerhuis.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt XIV.
2. Pieter van Zaanen, geboren Broek in Waterland 8-1-1902,

VIIId Pieter van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 22-9-1862, visscher/1888-1914, veehou- der/1919-1932, overleden Amsterdam 27-2-1932. Huwde Ransdorp 26-4-1888/4, Grietje Schekkerman, geboren Venhuizen 4-11-1868, overleden Amsterdam 20-6-1945, dochter van Reinder Schekkerman en Neeltje Veerman.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis, volgt XVa.
2. Reinder, volgt XVb.
3. Cornelis van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 29-9-1892, overleden Ransdorp 9-11-1914. ongehuwd.
4. Pieter van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 26-1-1898, schilder, overleden Sittard 13-7-1984. Huwde Amsterdam 4-5-1949, Hubertina Aarts, geboren Vernum, Duitsland 7-11-1894, overleden Amsterdam 13-5-1978, dochter van ........ Aarts en Anna Grünmans.
5. Neeltje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 13-4-1900, overleden Durgerdam gem. Amsterdam 19-11-1984. Huwde Amsterdam 24-4-1924/20, Jan Schaap, geboren Enk-huizen 17-5-1898, rijwielhersteller/1924, parlevinker, loodgieter, electriciën, overleden Am-sterdam 10-10-1974, zoon van Berend Schaap en Euphemia van den Broecke.
6. Grietje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 1-2-1904, overleden Monnickendam 18-2-1990. Huwde Katwoude 21-1-1926, Willem Maarten Lammes, geboren Katwoude 12-4-1902, overleden Monnickendam 8-10-1982, zoon van Pieter Lammes en Leuntje Ossebaar.
7. Dirk van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 16-11-1908, verzorger? dierentuin, boe-renknecht, overleden Zeist 12-12-1991. ongehuwd

VIIIe Jacob van Saanen/van Zaanen, geboren Ransdorp 28-12-1864, landman/1890-1900, veehouder/ 1912-1916, overleden Ransdorp 13-1-1916. Huwde Broek in Waterland 30-4-1890/10, Hilletje Tromp, geboren Broek in Waterland 18-11-1866, veehoudster/1917, overleden Ransdorp 30-5- 1917, dochter van Paulus Tromp en Tet Tuinman.

Uit dit huwelijk:
1. Grietje van Zanen, geboren Nieuwendam 26-2-1891, overleden Amsterdam 3-3-1947. Huw-de Ransdorp 21-5-1913/9, Klaas van Vuure, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 13-8-1889, boterhandelaar/1913, melkcontroleur, verzekeringsagent, overleden Amsterdam 21-10-1956, zoon van Gerbrand van Vuure en Vrouwtje Koolhaas.
2. Tet van Zanen, geboren Broek in Waterland 18-10-1894, overleden Odoorn 22-9-1971. Huwde Amsterdam 13-9-1917/772, Maarten van Vuure, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 23-2-1894, kantoorbediende/1917, hoofdboekhouder, overleden Emmen 25-3-1972, zoon van Gerbrand van Vuure en Vrouwtje Koolhaas.
3. Teunis van Zaanen, geboren Broek in Waterland 13-8-1897, boerenknecht, landbouwer, overleden Amsterdam 8-11-1983. ongehuwd.
4. Pietertje van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 1-2-1904, overleden Breskens 29-2-1984. Huwde Zaandam 25-9-1929, Jacob Oosterling, geboren Zaandam 26-5-1904, hoofd-onderwijzer, overleden Vlissingen 10-9-1974, zoon van Dirk Oosterling en Paulina Ris.
5. Paulus, volgt XVIa.
6. Jacob, volgt XVIb.

IX Jan van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 26-6-1871, visscher/1898-1899, schippers- knecht/1901, overleden > 7-1944. Huwde Ransdorp 3-7-1898/9, Truitje Butter, geboren Durgerdam 18-11-1875, overleden > 7-1944, dochter van Jan Butter en Eegje Slegt.

Uit dit huwelijk:
1. Jan van Zaanen, geboren Zaandam 23-5-1899, houtwerker/1923, overleden > 6-1932. Huwde Amsterdam 30-8-1923/622, Cornelia Bootsman, geboren Amsterdam 13-2-1896, overleden Amsterdam 16-6-1932, dochter van Gerrit Bootsman en Cornelia de Vries.
2. Eegje van Zaanen, geboren Zaandam 27-1-1901, overleden Amsterdam 30-7-1944.

Xa Willem van Zaanen/van Zanen, geboren Zuiderwoude gem. Broek in Waterland 25-6-1862, werkman/1884+1891-1901, melkslijtersknecht/1885, arbeider/1886+1892, melkverkoper/1888- 1890, veehouder/1912-1914, landbouwer/1922, overleden Ransdorp? > 1922. Huwde Rans- dorp 22-5-1884/10, Neeltje Broers, geboren Den Ilp 28-8-1859, overleden Broek in Waterland 22-6-1914, dochter van Klaas Corneliszoon Broers en Bregje Dil.
Willem van Zanen woont 1922 in Amsterdam, overleden A'dam-Nieuwendam 1947.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis van Zaanen/van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 9-8-1884, overleden Ransdorp 15-11-1884.
2. Teunis van Zaanen/van Zanen, geboren Ransdorp 22-8-1885, overleden Ransdorp 21-9-1885.
3. Klaas van Zaanen/van Zanen, geboren Ransdorp 2-10-1886, overleden Ransdorp 1-12-1886.
4. Trijntje van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 8-3-1888, overleden . Huwde Nieuwendam 20-6-1912/7, Cornelis Proper, geboren Broek in Waterland 21-1-1887, ijzerwerker/1912-1917, overleden , zoon van Johannes Dirk Proper en Eefje de Waart.
5. Dirkje van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 27-1-1890, overleden Amsterdam 2-9-1922. Huwde Ransdorp 29-10-1914/8, Jan Porsius, geboren Durgerdam gem. Ransdorp 20-8-1892, klinker/1914, overleden , zoon van Matthijs Porsius en Jannetje Staats.
6. Bregje van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 17-6-1891, overleden . Huwde Ransdorp 4-10-1917/12, Johann Henrich Christiaan Schutte, geboren Am- sterdam 11-7-1892, schoenmaker/1917, overleden , zoon van Johann Hein- rich Schutte en Christina Elisabeth Abelaar.
7. Wilhelmina van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 12-11-1892, overleden Ransdorp 3-3-1912. ongehuwd.
8. Klaas, volgt XVII.
9. Neeltje van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 10-10-1901, overleden . Huwde Amsterdam 11-11-1926, Muus de Groot, geboren Buiksloot 20-5-1898, overleden , zoon van Jan de Groot en Rykje de Vries.

Xb Dirk van Zanen, geboren Zuiderwoude gem. Broek in Waterland 23-9-1863, arbeider/1890, werkman/1891-1901, kraandrijver/1916-1929, overleden Amsterdam 8-12-1929. Huwde Nieu- wendam 3-4-1890/4, Aaltje Douwe van Zalingen, geboren Broek in Waterland 20-3-1868, over- leden > 1929, dochter van Teunis van Zalingen en Grietje Hoeve.

Uit dit huwelijk:
1. Dirkje van Zanen, geboren Zunderdorp gem. Nieuwendam 14-8-1890, overleden Schelling-woude gem. Ransdorp 7-12-1894.
2. Teunis, volgt XVIIIa.
3. Dirk Teunis, volgt XVIIIb.
4. Gerritje van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 24-3-1895, overleden Amster- dam 11-2-1917. Huwde Ransdorp 27-4-1916/6, Willem Spiers, geboren Buiksloot 12-1- 1894, modelmaker/1916-1920, overleden > 1917, zoon van Willem Spiers en Antje de Heer.
5. Willem, volgt XVIIIc.
6. Aagje Pieternella van Zanen, geboren Amsterdam 7-10-1899, kraamverzorgster, overleden . Huwde Ransdorp 11-3-1920/1, scheidde , Willem Spiers, ge- boren Buiksloot 12-1-1894, modelmaker/1916-1920, overleden , zoon van Wil- lem Spiers en Antje de Heer. scheidde Haarlem 27-2-1934 (arrondissementsrechtbank), Amsterdam 5-4-1934, inge- schreven Haarlem 27-2-1934. Huwde Gerrit Johannes Kraayenbrink??
7. Dirkje van Zanen, geboren Amsterdam 23-9-1901, overleden . Huwde Amster-dam 3-7-1924/49, Wierd Jacob de Jong, geboren Arnhem 1899, betonwerker/1924, overleden , zoon van Jacob Riekens de Jong en Antje Jansen.
8. Hendrik, volgt XVIIId.
9.
10.
11.

Xc Adrianus van Zanen, geboren Broek in Waterland 27-8-1869, werkman/1896-1906, grondwer- ker/1907-1938, overleden Amsterdam 10-5-1938. Huwde Ransdorp 29-10-1896/8, Hinke IJke- ma, geboren Idzega gem. Wymbritseradeel 15-4-1872, overleden Amsterdam 14-3-1935, doch- ter van Meinte IJkema en Uilkje Walinga.

Uit dit huwelijk:
1. Teunis van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 19-9-1897, grondwerker,
2. Gerritdina van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 28-3-1899, overleden . Huwde Amsterdam 27-10-1920/956,
Cornelis Post, geboren Amsterdam 21-3-1899, voerman/1920, overleden , zoon van Pieter Post en Anna Elisabeth Kooij.
3.
4. Johannes van Zanen, geboren Amsterdam (21-5-1902)1904, overleden Amsterdam 19-3-1906.
5.
6. Grietje van Zanen, geboren Amsterdam (27-11-1906), overleden Amsterdam 6-6-1907.
7. van Zanen, een levenloosgeboren kind Amsterdam 6-4-1908.
8. Adrianus, volgt XIXa.
9.
10. Willem, volgt XIXb.
11.

XI Willem van Zanen, geboren Broek in Waterland 15-11-1866, arbeider/1890-1917, overleden > 8-1917. Huwde Broek in Waterland 28-5-1890/19, Maria Oud, geboren Monnicken- dam 8-1-1871, overleden > 8-1917, dochter van Gerrit Oud en Trijntje Bijtjes.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje van Zanen, geboren Broek in Waterland 3-3-1891,
2. Gerrit van Zanen/Gerrit Vanzanen, geboren Broek in Waterland 24-11-1892, nr USA, overleden januari 1970. (SSN 365-01-9270 - residence Oak Park, Oakland, MI). ? Huwde Martha Vanzanen, geboren 31-8-1893, overleden juni 1976 (SSN 373-52-1512 - residence 48237 Oak Park, Oakland, MI).
3. Willem van Zanen, geboren Broek in Waterland 24-7-1895,
4. Jan van Zanen, geboren Broek in Waterland 2-3-1898,
5. Pietertje van Zanen, geboren Broek in Waterland 19-7-1900, overleden Broek in Waterland 8-8-1917. ongehuwd.
6. Reijer van Zanen/Reyer Vanzanen, geboren 27-12-1903, nr USA, overleden 12-9-1989. (SSN 364-10-7969 - residence 48096 Ray, Macomb, MI)

XII Teunis van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 8-11-1882, landman/1908, veehouder, overleden < 12-1958. Huwde Edam 5-4-1908/7, Hillegond Band, geboren Edam 28-2- 1878, overleden Ransdorp/Landsmeer 4-12-1958, dochter van Klaas Band en Antje de Jong.

Uit dit huwelijk:
1. Hilletje van Zaanen, geboren Ransdorp 5-1-1911. Huwde Amsterdam 12-11-1931, Jan Frids-ma, geboren Jorwerd > 1902, overl. ca 1965.
2.
3.
4.
5. Teunis van Zaanen, geboren Ransdorp 26-5-1919, overleden < 10-1986. Huwde J. Klink, overleden Durgerdam 22-10-1986.

XIIIa Johannes van Zaanen, geboren Ouder Amstel 20-9-1888, arbeider/1910, winkelier/1912, melk- slijter/1917-1922, koopman/1929, overleden Amsterdam? > 1922. Huwde Amsterdam 31-7- 1912, Geertje Mastenbroek, geboren Amsterdam 15-4-1890, overleden , dochter van Arien Mastenbroek en Trijntje de Graaf.

Uit dit huwelijk:
1. Marie van Zaanen,
2. Tinie van Zaanen,
3. Geertje van Zaanen,
4. Arie van Zaanen,
5. Henk van Zaanen,
6. Jo van Zaanen,
7. Teun van Zaanen,
8. Gerard van Zaanen, (Amsterdam).
9. Klaas van Zaanen, geboren Amsterdam 1921, overleden Amsterdam 23-9-1929.

XIIIb Teunis van Zaanen, geboren Diemen 16-1-1893, boer, melkhandelaar, melkhaalder/1923, arbei- der/1930, overleden Broek in Waterland 25-9-1977. Huwde Gaasterland 16-2-1918/2, Rinskje Ottema, geboren Warns gem. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 14-2-1897, overleden Broek in Waterland 8-6-1991, dochter van Grietje Ottema.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XXa.
2. Grietje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 18-7-1919, (Broek in Waterland). Huwde Broek in Waterland 29-10-1941, Adam Terpstra, geboren Tzum 6-6-1913, emballagehan- delaar, overleden Purmerend 16-4-1986, zoon van Sijbe Terpstra en IJttje Tuinsma.
3. Maria van Zaanen, geboren Broek in Waterland 14-2-1921, overleden Broek in Waterland 22-3-1923.
4. Johannes, volgt XXb.
5. Aaltje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 13-10-1924, overleden Broek in Waterland 22-11-1975. Huwde , Cornelis van Dongen, geboren 's-Hertogenbosch 2-8-1926, chauffeur, overleden Purmerend 24-3-1992, zoon van Nelis van Dongen en Josina Schreu- der.
6. Maria van Zaanen, geboren Broek in Waterland 6-7-1926, overleden Broek in Waterland 31-1-1989. Huwde I., scheidde, Wim Smit. II. Pieter Schouten, overleden 29-1-1989.
7. Rein, volgt XXc.
8. Vrouwtje van Zaanen, geboren Broek in Waterland 6-7-1929, overleden Broek in Water-land 13-10-1930.
9. Jan, volgt XXd.
10.
11. Teunis, volgt XXe.
12. Cornelis, volgt XXf.
13.
14. Rudolf, volgt XXg.
15.
16.

XIIIc Cornelis van Zaanen, geboren Diemen 11-12-1895, schuitevoerder/1920, overleden . Huwde I. Amsterdam 8-12-1920/1083, Patje Lubbers, geboren Raamsdonk 1897, overleden , dochter van Lammert Lubbers en Emkelina Wilhelmina Klöpping. ? II. Sloten (NH) 26- 2-1930, Kaatje Feller.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt XXIa.
2. Cornelis, volgt XXIb.
3. Lambert van Zaanen, huwde Fleer, dochter . 3 kinderen.

XIIId Hendrik van Zaanen, geboren Diemen 29-12-1896, werkman/1920, agent van politie/1922, ver- dronken! . Huwde Amsterdam 10-8-1922/597, Hendrikje Lubbers, geboren Hoogezand 1895, overleden , dochter van Lammert Lubbers en Emkelina Wilhelmina Klöpping.

XIV Teunis van Zaanen, geboren Broek in Waterland 20-3-1888, veehouder/1916, caféhouder/ 1919, melkslijter, overleden . Huwde Ransdorp 25-5-1916/10, Marijtje Pronk, geboren Ho- lijsloot gem. Ransdorp 22-1-1889, overleden , dochter van Barend Pronk en Marijtje Staats.

Uit dit huwelijk:
1. XVa Teunis van Zaanen, geboren Diemen 3-4-1889, verlofhouder/1912, caféhouder/1919, vergun- ninghouder/1924, visscher/1942, overleden > 4-1942. Huwde Ransdorp 11-1-1912/1, Geertje Lodder, geboren Broek in Waterland 25-1-1891, overleden > 4-1942, dochter van Dirk Lodder en Neeltje Meppen.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
4.
5. Alida van Zaanen, geboren Ransdorp 1922 (Amsterdam 7-3-1922), overleden Amsterdam 9-4-1942.
6.
7.
8.

XVb Reinder van Zaanen, geboren Holijsloot gem. Ransdorp 5-8-1890, veehoudersknecht/1912, vis- scher/1919, overleden ? Amsterdam 11-12-1950 (a). Huwde Monnickendam 8-5-1919/8, Fran- cina de Boer, geboren Monnickendam 20-1-1895, overleden , dochter van Jan de Boer en Neeltje van der Blonk .

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt XXII.
2.

XVIa Paulus van Zaanen, geboren Holijsloot 29-5-1908, krasseur, overleden Amsterdam 5-10-1990. Huwde Nieuwendam 28-5-1936, Maria Elisabeth Kaas, geboren Amsterdam 18-6-1913, overle- den Amsterdam 17-1-1991, dochter van Cornelis Kaas en Christina Wilhelmina Dietrich.

XVIb Jacob van Zaanen, geboren Holijsloot? 5-10-1910, kantoor ACF, overleden Amsterdam 9-8- 1995. Huwde , Josephien Tepas, overleden.

XVII Klaas van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 15-4-1897, arbeider, tuinman, over- leden A'dam-Nieuwendam 16-11-1971. Huwde Amsterdam 7-10-1926, Geertruida Willemina van der Horst, geboren Nieuwendam 14-3-1899, overleden A'dam-Nieuwendam 18-12-1968, dochter van Thomas van der Horst en Frederika Wilhelmina Hagen.

XVIIIa Teunis van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 14-10-1891, leerling-machinist/ 1918, machinist spoorwegen/1944, overleden Amersfoort 24-6-1944. Huwde Nieuwendam 30- 5-1918/7, Arijaantje Mes, geboren Nieuwendam 10-9-1893, overleden > 6-1944, dochter van Dirk Mes en Aafje Dierdorp. machinist/1916, vuurstoker/1917

XVIIIb Dirk Teunis van Zanen, geboren Schellingwoude gem. Ransdorp 9-2-1893, scheepsklinker/ 1917, schilleboer/1918, overleden . Huwde Amsterdam 31-1-1917/69, Hendrika Helena Margaretha Nouwen, geboren Amsterdam 4-1-1896, overleden , dochter van David Arie Johannes Gerrit Nouwen en Margarita Josepha Olfers.

XVIIIc Willem van Zanen, geboren Amsterdam 11-11-1897, bootwerker/1920, arbeider/1924, scheeps- timmerman, opperman, overleden Amsterdam 16-2-1980. Huwde Amsterdam 4-8-1921/6, Jan- netje Lievaart, geboren Sloten (NH) 7-1-1899, overleden Amsterdam 7-12-1982, dochter van Abraham Lievaart en Pietertje Kerkhof.

XVIIId Hendrik van Zanen, geboren Ransdorp 26-1-1903, . Huwde Amsterdam 16-8-1928, Trijntje Porsius, geboren Ransdorp 4-4-1903,

XIXa Adrianus van Zanen, geboren Amsterdam 26-4-1909, tuinman, overleden Lelystad 26-7-1984. Huwde I. (Amsterdam 23-5-1938), Hendrika Leder, geboren Amsterdam (1-2-1916), overleden Amsterdam 18-11-1938, dochter van Johan Christiaan Leder en Geesje van Elburg. II. Amster- dam 27-2-1946, Johanna van der Vorsten, geboren Apeldoorn 14-10-1908, overleden Lelystad 7-2-1989, dochter van Jan van der Vorsten en Johanna Francina Straaten.

XIXb Willem van Zanen, geboren Amsterdam 5-8-1913, portier biostheater, overleden Almere Haven 28-2-1985. Huwde Amsterdam 26-8-1938

Uit dit huwelijk:
1. Ellisabeth Catharine van Zanen, geboren Diemen 25-6-1939, overleden Muiderberg 31-8-2000. Huwde, scheidde.
2.

XXa Hendrik van Zaanen, geboren Sondel 16-5-1918, kraandrijver, vrachtwagenchauffeur, overleden Purmerend 15-11-1991. Huwde Monnickendam 9-11-1939, scheidde , Grietje Sas, geboren Monnickendam 1-6-1916, overleden Purmerend 10-11-1997, dochter van Jan Sas en Elsje Karmelk.

Uit dit huwelijk:
1. Gretha van Zaanen, geboren Amsterdam 19-4-1941, overleden Amsterdam 19-8-1993. Huwde Landsmeer 12-7-1961, scheidde.
2. Elsje van Zaanen, geboren Amsterdam 19-4-1943, overleden Amsterdam 31-7-1943.
3.
4.
5.

XXb Johannes van Zaanen, geboren Broek in Waterland 12-1-1923, overleden Purmerend 2-2-1973. Huwde.

XXc Rein van Zaanen, geboren Broek in Waterland 4-1-1928, overleden Broek in Waterland 7-8- 1986. Huwde Broek in Waterland 19-3-1959, Ida Kruizinga, geboren 21-3-1932, overleden Broek in Waterland 11-2-1994, dochter van .

XXd Jan van Zaanen, geboren Broek in Waterland 26-8-1930, meubelmaker, (Enkhuizen). Huwde Amsterdam 13-8-1954, Gretha Suzanna van Lokhorst, geboren Amsterdam 6-5-1936, (Enk- huizen), dochter van Jacob van Lokhorst en Susanna Everdina Elisabeth Clasina Pruimers.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Evert van Zaanen, geboren Broek in Waterland 25-7-1955, ziekenverzorger (Enk-huizen).
2. Susanna Elisabeth Clasina van Zaanen, geboren Broek en Waterland 13-5-1957, (Enkhuizen). Huwde Enkhuizen 4-6-1976, scheidde.
3. Jacob, volgt XXIX.
4. Johan Jacob van Zaanen, geboren Hippolytushoef gem. Wieringen 20-3-1971, A-verpleegkundige, verpleegkundig informaticus, (Haarlem).

XXe Teunis van Zaanen, geboren Broek in Waterland 1-2-1933, buschauffeur, overleden Purmerend 26-9-1993. Huwde Purmerend 21-9-1961.

XXIb Cornelis van Zaanen, overleden Almere ca. 6-11-1999. Huwde.

Uit dit huwelijk:
3 kinderen

XXII Pieter van Zaanen, geboren (Ransdorp 21-12-1919), overleden . Huwde x (leeft nog)

XXIX Jacob van Zaanen, geboren Broek in Waterland 3-2-1965, onderofficier Koninklijke Landmacht/ 1984-1995, groepschef afd. beveiliging, bewaking en vervoer bij justitie, (Bovenkarspel). Heeft een relatie met Simone Jordens, geboren Enkhuizen 21-2-1968, (Bovenkarspel), dochter van Si- mon Jordens en Antje van Veen.

Uit deze relatie:
1. Rico van Zaanen, geboren Enkhuizen 19-3-1997, (Bovenkarspel).
2. Jesse van Zaanen, geboren Hoorn 6-2-2000, (Bovenkarspel).